Wednesday, September 12, 2012

SOAP TShirt "ORGANIC"

AVAILABLE IN BLACK AND WHITE SHIRTS
PHP400 each (pick up price)
We can send by LBC, add PHP250 per shipment.
Deposit to: BPI, Solraya Enterprises, C/A 3535-8057-24. Send email to spreadorganicagriculture@yahoo.com after deposit. For questions, call (0917) 847-2639

Tuesday, September 4, 2012

SOAP Jingle

Click here to listen to the SOAP Jingle

Pamilyang Pilipino
Hakbang patungong asesnso
Pagkaing ligtas at malinis kalusugan natin ay sagip

Isang pangarap,isang layunin (SOAP,SOAP)2nd voice
Kalikasan nati'y mahalin
Sama sama nating palawakin
SPREAD ORGANIC AGRICULTURE IN THE PHILIPPINES